SVAŘOVÁNÍ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Běžné druhy zámečnických prací

Svařování pod tavidlem 

Navařování v ochranné atmosféře směsných plynů Ar+CO2, vč. návarů tvrdokovem

Navařování obalenou elektrodou, vč. návarů tvrdokovem 

Strojní vybavení: VST 457, WLSP 315, WSP 600, WST 1000/TSM 1000, WTU 315, WTU 200, UTA 200

Montáže a demontáže strojů a zařízení

SVAŘOVÁNÍ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

© 2017