OBĚŽNÝ ELEVÁTOR (PÁTERNOSTER)

Oběžné elevátory - Vertikální elevátory s přerušovanou nakládkou a vykládkou umožňuje  přenášet dílce mezi libovolným počtem vstupních a vypouštěcích bodů. Pneumaticky ovládané tlačné zařízení nakládá a vykládá produkty na výtah a umožňuje projetí platformy bez naložení, čímž řídí časování dopravy jednotlivých dílců.

© 2017